Skip to product information
1 of 1

Haramain SG

Makkah Al-Mukarramah: Kelebihan dan Sejarah

Makkah Al-Mukarramah: Kelebihan dan Sejarah

Regular price $18.00
Regular price Sale price $18.00
Sale Sold out

Makkah adalah kota suci yang memiliki berbagai- bagai kelebihan. Sebuah negeri yang bersejarah, tempat bermulanya dakwah Nabi Ibrahim, yang didoakannya keberkatan dan keselamatan bagi yang mengerjakan ibadah di dalamnya.


Buku ini membincangkan tentang Tanah Haram Makkah dan sempadan, kelebihan dan beberapa hukum yang berhubung dengan Tanah Haram. Buku ini juga menceritakan tentang kaabah dan sejarahnya, Hajarulaswad dan Makam Ibrahim, Masjidilharam dan sejarah pembinaannya, tempat-tempat haji dan perkara yang berkaitan dengannya.


Penulis: Dr Abd Basit Abd Rahman (Abu Anas Madani)

View full details